Bīstieties moralizējošu cilvēku: viņu gļēvie dzēlieni ir bieži pat pašiem neapzināta ļaunuma indes pilni.

+1
+53
-1