Neļaujiet tam, kas pacēlies, atkrist atpakaļ viņa mazumā.