Reti kad kļūdīsies, ja cildenu rīcību izskaidrosi ar godkāri, ikdienišķu ar ieradumu, bet zemisku - bailēm.