Varaskāre: bet, kas ir teicis, ka neveselīga ir kaislība, kad augstākais tiecas valdīt pār zemākajiem!