Pēc uzvaras reibuma vienmēr seko sajūta, ka esam ko lielu zaudējuši: mūsu ienaidnieks,- mūsu - miris! Pat zaudēts draugs tik rūgti, tāpēc skaļi, netiek apraudāts!