Mēs redzam lietas nevis tādas, kādas tās ir, bet gan tādas, kādi esam mēs paši.