Jaunekļa laiku viņš bija velti dzīvojis. Dievišķās ugunis un dziņas, debešķīgās jūsmas un izmisums, jaunības burvība un kvēle bija nemanītas pagājušas viņam garām.