Āriene šodien mūs vedina mīlēt tādas personas, kas nākošajā dienā izsauks mūsu riebumu.