Vēsture jau vispār ir tāda stiepta un nesakarīga lieta - kā jūdžu staba bezformīgā ēna, kas krīt uz ceļa starp mums un rietošo sauli.