Vēlēties darīt labu, bet nespēt to - tikums; savukārt spēt darīt labu, bet nevēlēties to - netikums.