Strīds aizsākas ar patiesības šķietamību, tas pārtiek no ietiepības, bet beidzas ar naidu.