Laiks - tā ir mirāža, tas saīsinās laimes minūtēs, bet izstiepjas ciešanu stundās.