Tīra sirdsapziņa nebaidās ne melu, ne ļaunu valodu, ne tenku.