Tā, kura atsaka tikai tādēļ, ka nedrīkst ļauties, īstenībā ļaujas.