Laiks visu sev aiznes līdz. Ilga gadu virkne spēj mainīt gan vārdu un ārieni, gan raksturu un likteni.