Un tā, mēs nekad nedzīvojam, bet tikai ceram dzīvot, un no tā, ka mēs tikai ceram būt laimīgi, nenovēršami izriet, ka mēs nekad neesam laimīgi.