Pēc manām domām Cēzars bija pārāk vecs tādai nodarbei kā pasaules iekarošana. Tā piestāv Augustam vai Aleksandram: viņi bija jauni un jauni cilvēki ir grūtāk savaldāmi, bet Cēzaram, šķiet, vajadzēja izrādīt lielāku prāta briedumu.