Cilvēks nav ne eņģelis, nedz arī dzīvnieks un viņa nelaime slēpjas apstāklī, ka, jo vairāk viņš tiecas līdzināties eņģelim, jo vairāk viņš pārtop pa dzīvnieku.