Mēs varam justies laimīgi tikai jūtot, ka mūs ciena.