Mīlestība un naids bieži apgrūtina taisnīgu spriedumu.