Ar telpas palīdzību Visums ietver mani sevī, bet ar domas palīdzību es sevī ietveru Visumu.