Visa mūsu vērtība - spējā domāt. Tikai doma mūs apgaro, bet nevis laiks un telpa, kur mēs - neesam nekas. Pacentīsimies domāt atbilstoši: šeit - tikumības pamats.