Katrs es - visu citu ienaidnieks un vēlas kļūt par to tirānu.