Cilvēki iedalās taisnajos, kas uzskata sevi par grēciniekiem, un grēciniekos, kas uzskata sevi par taisnajiem.

+1
-31
-1