Cilvēki iedalās taisnajos, kas uzskata sevi par grēciniekiem, un grēciniekos, kas uzskata sevi par taisnajiem.

+1
-19
-1