Cilvēki iedalās taisnajos, kas uzskata sevi par grēciniekiem, un grēciniekos, kas uzskata sevi par taisnajiem.