Kas neredz šīs pasaules nīcīgumu, tas nīcīgs pats.