Novietojiet visgudrāko filozofu uz plata dēļa virs bezdibeņa - lai arī cik saprāts viņu nepārliecinātu, ka viņš ir drošībā, vienalga iztēle ņems virsroku.