Labos darbos vislabākais - vēlēšanās, lai tie netaptu zināmi.