Dažkārt redzētais ļaunums vairāk veicina labošanos nekā labā piemērs.