Cilvēkam visnepanesamākais ir miers, ko nepārtrauc nedz kaislības, nedz darbs, nedz izklaidēšanās, nedz kādas nodarbes. Tad viņš sajūt savu niecīgumu, vienatni, nepilnību, atkarību, bezspēcību, tukšumu. No viņa dvēseles dzīlēm rāpjas ārā nepanesama garlaicība, skumjas, rūgtums, naidīgums, izmisums.

+1
+47
-1