Jebkurš pamatpieņēmums ir pareizs - gan pirronistiem, gan skeptiķiem, gan ateistiem utt. Bet visu secinājumi ir kļūdaini, jo pretējs pamatpieņēmums arī ir pareizs.