Mazdūšība - niecībām nolemtais. Tas, kurš stingrs savā sirdī, kura darbi ir saskaņā ar savu sirdsapziņu, aizstāvēs savus principus līdz sava mūža galam.