Vienīgā ideja, ko cilvēks var saistīt ar Dieva vārdu, ir pirmcēloņa, visu lietu cēloņa, ideja. Lai arī cik grūti būtu cilvēkam izprast, kas ir pirmcēlonis, viņš tic tā esamībai, jo tādam neticēt būtu desmitreiz grūtāk. Neaprakstāmi grūti ir aptvert, ka izplatījumam nav gala, bet vēl grūtāk - tā galīgumu. Pāri cilvēka spēkiem ir izprast mūžīgo laika tecējumu, bet vēl neiespējamāk to, ka pienāks laiks, kad laika nebūs.