Pret pastāvību pat maldos mēs izjūtam ko godbijībai līdzīgu.

+1
+30
-1