Pret pastāvību pat maldos mēs izjūtam ko godbijībai līdzīgu.