Daži autori tiktāl ir sajaukuši sabiedrības un valdības jēdzienus, ka starp tiem vispār nav palikusi nekāda atšķirība, bet tās ir ne tikai dažādas lietas, bet lietas ar dažādu izcelsmi. Sabiedrību rada mūsu vajadzības, bet valdību - mūsu netikumi; pirmā pozitīvi, apvienojot mūsu cildenos centienus, sekmē mūsu laimi, bet otrā, iegrožojot mūsu netikumus, darbojas negatīvi; viena veicina satuvināšanos, otra rada nesaskaņas. Pirmā - ir aizstāvis, otrā - soģis.