Apziņas brīvība ir tiesības, ko katrs cilvēks piedzimstot saņem no dabas.