Divkosība - lielākais zemiskums uz kādu spējīgs cilvēks.