Uzslava derīga gudrajam, muļķim - kaitīga.

+1
+16
-1