Kas pieder tev, tas arī valda pār tevīm.

+1
+28
-1