Pietaupiet savu bērnu asaras, lai tie tās varēt liet pie jūsu kapa.