Divas lietas piešķir cilvēka dzīvei ko dievišķu: dzīve sabiedrības labā un patiesums.