Pret netaisnu dzimteni izturies kā pamāti - klusē.