Dižā prasme dzīvot laimīgi veidojas no mākas dzīvot tikai nākotnei.