Nedzenies pēc laimes: tā vienmēr atrodas tevī pašā.