Draugiem viss ir kopējs, pati draudzība ir vienlīdzība.