Vienādi bīstami ir dot ārprātīgam zobenu un negodīgam varu.