Vienādi bīstami ir uzticēt ārprātīgam zobenu un negodīgam varu.