Ej netālu no pūļa, bet nekad pūlī vai tā priekšgalā.