Griba - ar pareizu spriedumu apvienota mērķtiecība.

+1
-12
-1