Griba - ar pareizu spriedumu apvienota mērķtiecība.

+1
-17
-1