Griba - ar pareizu spriedumu apvienota mērķtiecība.

+1
-7
-1