Griba - ar pareizu spriedumu apvienota mērķtiecība.