Griba - ar pareizu spriedumu apvienota mērķtiecība.

+1
-32
-1