Ne gudrie, nedz ģeķi, ar filozofiju nenodarbojas. To dara tie, kas atrodas vidū starp gudrajiem un ģeķiem.