Laimīgas būs tās tautas, kuras pārvaldīs filozofi, vai, kuru valdnieki būs kļuvuši par filozofiem.